Počet záznamů: 1  

Interaction of hydrated protons with trioctylphosphine oxide: NMR and theoretical study

 1. 1. 0325684 - UMCH-V 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Kříž, Jaroslav - Dybal, Jiří - Makrlík, E. - Budka, J. - Vaňura, P.
  Interaction of hydrated protons with trioctylphosphine oxide: NMR and theoretical study.
  [Interakce hydratovaných protonů s trioktylfosfinoxidem: NMR a teoretická studie.]
  Journal of Physical Chemistry A. Roč. 113, č. 20 (2009), s. 5896-5905 ISSN 1089-5639
  Grant CEP: GA ČR GA203/09/1478
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: TOPO * protonization * NMR dynamics
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 2.899, rok: 2009

  Interaction of trioctylphosphine oxide (TOPO) with fully ionized hydrated protons (HP) was studied in acetonitrile-d(3) and nitrobenzene-d(5) using H-1, C-13, and P-31 NMR, PFG NMR, and magnetic relaxation, and the experimental results were confronted with high-precision ab initio DFT calculations.

  Interakce trioktylfosfinoxidu (TOPO) s plně disociovanými hydratovanými protony (HP) byla studována v acetonitrilu-d(3) a nitrobenzenu-d(5) pomocí H-1, C-13 a P-31 NMR, PFG NMR a magnetické relaxace a experimentální výsledky byly konfrontovány s ab initio DFT výpočty vysoké přesnosti.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005225