Počet záznamů: 1  

Mechanism of pressure recovery in jet-type actuators

 1. 1. 0325682 - UT-L 2010 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Tesař, Václav
  Mechanism of pressure recovery in jet-type actuators.
  [Mechanismus tlakové přeměny v aktuátorech proudového typu.]
  Sensors and Actuators A - Physical. A 152, č. 2 (2009), s. 182-191 ISSN 0924-4247
  Grant CEP: GA AV ČR IAA200760705; GA ČR GA101/07/1499
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: fluidics * flow control * nozzle
  Kód oboru RIV: BK - Mechanika tekutin
  Impakt faktor: 1.674, rok: 2009
  http://apps.isiknowledge.com/summary.do?qid=1&product=UA&SID=Z2pMbdKeFGILP3jCCJ6&search_mode=GeneralSearch

  Mechanical pulsators for generating synthetic jets may be replaced by fluidic no-moving-part valves. Paper presents an example of the valve used for flow separation control on a wing model. It had long collector diffusers, difficult to stow inside the model. Surprisingly, this study demonstrates that a substantial pressure recovery actually takes place before the flow enters the diffuser.

  Mechanické pulsátory pro generaci syntetických proudů mohou být nahrazeny fluidickými ventily bez pohyblivých součástek. Článek ukazuje příklad takového ventilu použitého k řízení separace proudění na modelu křídla. Ventil měl v kolektorech dlouhé difuzory, jež bylo obtížně vtěsnat do modelu. Překvapením bylo, že studie ukázala podstatný vzrůst tlaku již v místech před vstupem průtoku do kolektoru.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0173017