Počet záznamů: 1

Genetically modified maize as a barrier to Diabrotica spreading in Europe: checking possible impact on other arthropods

 1. 1.
  0325624 - BC-A 2010 RIV CZ eng M - Část monografie knihy
  Habuštová, Oxana - Sehnal, František
  Genetically modified maize as a barrier to Diabrotica spreading in Europe: checking possible impact on other arthropods.
  [Geneticky modifikovaná kukuřice jako bariéra proti šíření bázlivce v Evropě: průzkum možného vlivu na jiné členovce.]
  White Book: Genetically Modified Crops. České Budějovice: Biology Centre of Academy of Sciences of the Czech Republic, 2009 - (Sehnal, F.; Drobník, J.), s. 61-61. ISBN 978-80-86668-05-3
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50070508
  Klíčová slova: genetically modified maize
  Kód oboru RIV: GF - Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin

  A large field experiment with transgenic maize begins. It will test the assumption that the use of insecticides suppresses predatory insects and thereby reduces ecosystem resistance to the Diabrotica attack.

  Začíná velký polní pokus s transgení kukuřicí. Jeho cílem je prověření hypotézy, že použití insekticidů hubí dravý hmyz a tím snížuje obranu ekosystém proti šíření bázlivce.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172971