Počet záznamů: 1

Psychosociální potřeby zdravých sourozenců onkologicky nemocných dětí aneb „zapomenuté děti“

 1. 1.
  0325611 - PSU-E 2009 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Kárová, Š. - Blatný, Marek - Bendová, M.
  Psychosociální potřeby zdravých sourozenců onkologicky nemocných dětí aneb „zapomenuté děti“.
  [Psychosocial needs of healthy siblings of children with oncology disease or "forgotten children".]
  Československá psychologie. Roč. 53, č. 2 (2009), s. 149-157 ISSN 0009-062X
  Grant CEP: GA ČR GA406/09/1255
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70250504
  Klíčová slova: siblings * oncology disease * psychosocial needs
  Kód oboru RIV: AN - Psychologie
  Impakt faktor: 0.226, rok: 2009

  Onkologické onemocnění dítěte zasáhne do života všech členů rodiny. Je přirozené, že maximum péče a zájmu rodičů, zdravotníků, přátel i příbuzných je věnováno nemocnému dítěti. Zdraví sourozenci dětí s onkologickým onemocněním jsou přitom vystaveni mnoha náročným změnám, se kterými může být obtížné se vyrovnat – například změny v rolích jednotlivých členů rodiny, nutnost větší samostatnosti a zodpovědnosti, omezení svých vlastních sociálních a zájmových aktivit. Výsledky výzkumů poukazují na fakt, že včasná psychologicko-edukativní intervence může pomoci s usnadněním adaptace a zabránit vzniku pozdějších možných psychických problémů.

  The oncology disease of a child interferes with the life of all family members. It is quite natural that maximum of the care and interest of parents, health workers, friends and relatives is devoted to the ill child. The healthy siblings of children with oncology disease are nevertheless exposed to many demanding changes that may be difficult to cope with - e.g. changes in roles of particular family members, necessity of greater independence and responsibility, restriction of own social and interest activities. The research results point to the fact that the early psychological-educational intervention can help to facilitate the adaptation and to prevent from the rise of later possible mental problems.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172960