Počet záznamů: 1

Státy a území světa

 1. 1.
  0325555 - OU-W 2010 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Liščák, Vladimír
  Státy a území světa.
  [States and territories of the world.]
  3., aktualizované a doplněné. - Praha: Libri, 2009. 896 s.; 32 s. barevné přílohy. ISBN 978-80-7277-414-2
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90210515
  Klíčová slova: Political geography * Territorial geography * Vexilology
  Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie

  Práce podává nejaktuálnější stav našich znalostí o historii a současnosti států a území celého světa, včetně zemí Asie a Afriky. Doplňuje ji barevná příloha vlajek a znaků.

  This book contains the most up-to-date information about history and today of all states and territories of the world, including Asian and African countries. Included are colour plates of flags and coat of arms.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172919