Počet záznamů: 1  

ANALYSIS OF HUMAN VOCAL TRACT FOR ORDINARY AND SINGING VOICE BY FE MODELLING

 1. 1. 0325529 - UT-L 2010 RIV ES eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Vampola, T. - Horáček, Jaromír
  ANALYSIS OF HUMAN VOCAL TRACT FOR ORDINARY AND SINGING VOICE BY FE MODELLING.
  [Analýza lidského vokálního traktu pro normální a pěvecký hlas s využitím MKP modelování.]
  Proceedings of 3rd Advanced Voice Function Assessment International Workshop. Madrid: EUIT Telecomunicación, 2009, s. 5-8. ISBN 84-95227-64-9.
  [Advanced Voice Function Assessment International Workshop /3./. Madrid (ES), 18.05.2009-20.05.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA101/08/1155
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: biomechanics of voice * singer’s formant * numerical simulation of phonation
  Kód oboru RIV: BI - Akustika a kmity

  The contribution deals with the design of the finite element (FE) models of the human vocal tract for phonation of the vowel /a:/ without and with the singer’s formant. Significant changes in the dimensions of the acoustic spaces of the vocal tract and in the basic acoustic frequency – modal characteristics of the models due to the existence of the singer’s formant are presented. The numerical simulation of phonation and its sensitivity to a dimension accuracy of the geometric model of the vocal tract was tested. The models were developed from the MR (magnetic resonance) measurements.

  Příspěvek se zabývá návrhem konečnoprvkových modelů lidského vokálního traktu pro fonaci samohlásky /a:/ bez a s pěveckým formantem. Byly nalezeny významné změny ve velikosti akustických prostor vokálního traktu a v základních akustických frekvenčně-modálních charakteristikách MKP modelů díky existenci pěveckého formantu. Testována byla citlivost numerických simulací fonace vůči přesnosti geometrických rozměrů modelu vokálního traktu. Modely byly vyvinuty na základě snímků z magnetické rezonance.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172901