Počet záznamů: 1  

NMR investigation of aniline oligomers produced in the early stages of oxidative polymerization of aniline

 1. 1. 0325483 - UMCH-V 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Kříž, Jaroslav - Starovoytova, Larisa - Trchová, Miroslava - Konyushenko, Elena - Stejskal, Jaroslav
  NMR investigation of aniline oligomers produced in the early stages of oxidative polymerization of aniline.
  [Studie oligomerů anilinu vzniklých v raných stadiích oxidativní polymerizace anilinu pomocí NMR.]
  Journal of Physical Chemistry B. Roč. 113, 19-20 (2009), s. 6666-6673 ISSN 1520-6106
  Grant CEP: GA ČR GA203/08/0686; GA AV ČR IAA400500905
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: aniline oligomers * polyaniline * NMR spectra
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 3.471, rok: 2009

  The products obtained within early stages of the oxidative polymerization of aniline in solutions of various weak organic acids or in water, and aniline oligomers produced by the oxidation of aniline and aniline-15N in acetic acid (0.4 M) with a limited amount of oxidant were analyzed using 1H, 13C, and 15N 1D and 2D NMR spectroscopy and 1H PFG NMR.

  Produkty, získané v raných stadiích oxidativní polymerizace anilinu v roztocích různých slabých organických kyselin nebo ve vodě, a oligomery anilinu vzniklé při oxidaci anilinu a anilinu-N15 v octové kyselině (0.4M) s omezeným množstvím oxidačního činidla byly analyzovány pomocí 1H, 13C a 15N 1D a 2D NMR spektroskopie a 1H PFG NMR.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005222