Počet záznamů: 1

Conducting carbonized polyaniline nanotubes

 1. 1.
  0325457 - UMCH-V 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Mentus, S. - Ciric-Marjanovic, G. - Trchová, Miroslava - Stejskal, Jaroslav
  Conducting carbonized polyaniline nanotubes.
  [Vodivé karbonizované polyanilinové nanotrubky.]
  Nanotechnology. Roč. 20, č. 24 (2009), 245601/1-245601/10 ISSN 0957-4484
  Grant CEP: GA ČR GA203/08/0686; GA AV ČR IAA400500905
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: conducting polymers * polyaniline * carbonization
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 3.137, rok: 2009

  Conducting nitrogen-containing carbon nanotubes were synthesized by the carbonization of self-assembled polyaniline nanotubes protonated with sulfuric acid. Carbonization was carried out in a nitrogen atmosphere at a heating rate of 10 °C min−1 up to a maximum temperature of 800 °C.

  Vodivé uhlíkové nanotrubky s obsahem dusíku byly syntetizovány během karbonizace samouspořádaných polyanilinových nanotrubek protonovaných kyselinou sírovou. Karbonizace probíhala v dusíkové atmosféře ohřevem rychlostí 10 °C min−1 až na maximální teplotu 800 °C.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172856