Počet záznamů: 1

Interaction of blood plasma with antifouling surfaces

 1. 1.
  0325445 - UMCH-V 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Rodriguez-Emmenegger, Cesar - Brynda, Eduard - Riedel, Tomáš - Sedláková, Zdeňka - Houska, Milan - Bologna Alles, A.
  Interaction of blood plasma with antifouling surfaces.
  [Interakce krevní plasmy s povrchy potlačujícími depozici proteinů.]
  Langmuir. Roč. 25, č. 11 (2009), s. 6328-6333 ISSN 0743-7463
  Grant CEP: GA AV ČR KAN200670701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: blood plasma fouling * antigouling coatings * SPR biosensors
  Kód oboru RIV: CE - Biochemie
  Impakt faktor: 3.898, rok: 2009

  Nonspecific adsorption of proteins is a crucial problem in the detection of analytes in complex biological media by affinity sensors operating with label-free detection. We modified the gold surface of surface plasmon resonance (SPR) sensors with three types of promising antifouling coatings: self-assembled monolayers (SAM)s of alkanethiolates terminated with diethylene glycol and carboxylic groups, poly(ethylene glycol) grafted onto the SAMs, and zwitterionic polymer brushes of poly(carboxybetaine methacrylate) poly(CBMA), poly(sulfobetaine methacrylate), and poly(phosphorylcholine methacrylate). Neither high surface wettability nor zero adsorption of the main plasma proteins - serum albumin, IgG, and fibrinogen, were sufficient conditions to prevent fouling from blood plasma. Plasma deposition was completely prevented only by poly(CBMA) brushes.

  Nespecifická adsorpce proteinů je kritická pro detekci analytů v komplexních biologických tekutinách pomocí senzorů, které nepoužívají značené reagenty. Modifikovali jsme zlatý povrch senzorů založených na resonanci povrchových plasmonů (SPR) třemi typy povlaků slibujícími potlačit depozici proteinů.: samo-organizovanými monovrstvami (SAM) alkenethiolatů terminovaných diethylen glykolem a karboxylovou skupinou, poly(ethylen glykol)em naroubovaným na SAM a zwitteriontovými polymerními kartáči z poly(carboxybetaine methacrylate), poly(CBMA), poly(sulfobetaine methacrylate) a poly(phosphorylcholine methacrylate). Ani vysoká smáčivost ani potlačení adsorpce hlavních plasmatických bílkovin (sérum albumin, IgG, fibrinogen) dostatečně nezaručovalo eliminaci depozice z krevní plasmy. Depozice plasmy byla zcela potlačena pouze kartáčem z poly(CBMA).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005220