Počet záznamů: 1  

Application of Small Punch Tests in Estimation of the Properties of Heat-affected Zones

 1. 1. 0325403 - UFM-A 2009 RIV US eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Dobeš, Ferdinand - Milička, Karel - Sobotka, J. - Kuboň, Z.
  Application of Small Punch Tests in Estimation of the Properties of Heat-affected Zones.
  [Použití protlačovací zkoušky pro odhad vlastností tepelně ovlivněných oblastí.]
  Creep and Fracture in High Temperature Components - Design & Life Assessment Issues. Lancaster, PA: DEStech Publications, Inc, 2009 - (Shibli, I.; Holdsworth, S.), s. 1118-1125. ISBN 978-1-60595-005-1.
  [ECCC Creep Conference /2./. Dubendorf (CH), 21.04.2009-23.04.2009]
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA200410801
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: Small punch test * Cross-weld creep test * Type IV cracking
  Kód oboru RIV: JG - Hutnictví, kovové materiály

  The small punch test technique was applied in the analysis of the creep properties of a real weld taken from a piping system used in a power plant after long-term service. The base material of the pipes was 0.5Cr-0.5Mo-0.3V steel. Specimens for small punch tests were taken from strictly localised places: from the base material, from the weld material and from the heat-affected zone. Two types of specimens for conventional creep testing were prepared from the same weld: they were cut either exclusively from the base material or as cross-weld specimens. Results of both testing types, i.e., conventional creep and small punch, are compared and discussed with the aim of demonstrating the possibility of using small punch tests to characterise the damage sensitivity of various regions of the welds.

  Protlačovací zkoušky byly použity pro analýzu creepových vlastností reálného svaru odebraného z potrubního systému po dlouhodobém použití v elektrárně. Základní materiál trubek byla ocel typu 0.5Cr-0.5Mo-0.3V. Vzorky pro protlačovací zkoušky byly odebrány z přesně definovaných míst: ze základního materiálu, ze svarového kovu a z tepelně ovlivněné oblasti. Pro konvenční creepové zkoušky byly ze stejného svaru připraveny dva typy vzorků: vzorky byly vyříznuty buď výlučně ze základního materiálu nebo napříč svarem. Výsledky obou typů zkoušek, tj. konvenčních creepových zkoušek a protlačovacích zkoušek jsou porovnávány a diskutovány z hlediska demonstrování možností použití protlačovacích zkoušek pro charakterizování citlivosti různých oblastí svaru k porušování.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172830