Počet záznamů: 1

Ligandy estrogenových receptorů alfa a beta, způsob jejich přípravy a farmaceutické prostředky, které je obsahují

 1. 1.
  0325391 - UMG-J 2009 RIV CZ cze P - Patentový dokument
  Novák, P. - Sedlák, David - Bartůněk, Petr - Kotora, Martin
  Ligandy estrogenových receptorů alfa a beta, způsob jejich přípravy a farmaceutické prostředky, které je obsahují.
  [Estrogen receptor alpha and beta ligands, methods for their preparation, and pharmaceutical compositions containing them.]
  Česká republika: Úřad průmyslového vlastnictví, 2009. Vlastník: Přírodovědecká fakulta UK, Ústav molekulární genetiky AV ČR, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR. Datum podání přihlášky: 05.05.2008. Datum udělení patentu: 26.03.2009. Číslo patentu: 300 376
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC06077
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50520514; CEZ:AV0Z40550506
  Klíčová slova: estrogen receptor * agonist * therapy
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie

  Jsou popsány deriváty estradiolu obecného vzorce II, kde R5 znamená H, C1-8 aryl nebo skupinu-C(O)R, kde R je C1-8 alkyl nebo C6-14 aryl, R4 znamená H nebo C1-8 alkyl a X znamená např. C, N, O. Tyto deriváty jsou ligandy estrogenových receptorů alfa a beta a jsou účinné např. pro hormonální substituční terapii nebo pro léčení nádorových nebo zánětlivých onemocnění. Dále je popsán způsob přípravy těchto ligandů cyklotrimerizací ethynylestradiolu v organickém rozpouštědle s vhodným diynem a farmaceutická kompozice s jejich obsahem.

  Estradiol derivatives of general formula II are described, wherein R5 is H, C1-8 aryl or C(O)R group, wherein R is C1-8 alkyl or C6-14 aryl, R4 is H or C1-8 alkyl and X is e.g. C, N, O. These derivatives are ligands for estrogen receptors alpha and beta and are effective e.g. in hormonal substitution therapy of in treatment of tumour or inflammatory diseases. Further, methods of preparation of these ligands by cyclo-trimerization of ethynylestradiol in organic solvent with an appropriate diyne are described together with the pharmaceutical composition containing them.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172826