Počet záznamů: 1

pH-controlled self-assembling of meso-tetrakis(4-sulfonatophenyl)porphyrin-chitosan complexes

 1. 1.
  0325350 - UMCH-V 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Synytsya, A. - Synytsya, Andriy. - Blafková, P. - Ederová, J. - Spěváček, Jiří - Slepička, P. - Král, V. - Volka, K.
  pH-controlled self-assembling of meso-tetrakis(4-sulfonatophenyl)porphyrin-chitosan complexes.
  [Hodnotami pH řízené spontánní uspořádání komplexů meso-tetrakis(4-sulfonatofenyl)porfyrin-chitosan.]
  Biomacromolecules. Roč. 10, č. 5 (2009), s. 1067-1076 ISSN 1525-7797
  Grant CEP: GA ČR GA525/05/0273
  Grant ostatní:GA AV ČR(CZ) KAN400480701; GA AV ČR(CZ) KAN200100801; GA AV ČR(CZ) KAN200200651; GA MŠk(CZ) LC06041; GA ČR(CZ) GA203/02/0420
  Program:KA; KA; KA; LC; GA
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: self-assembling * meso-tetrakis(4-sulfonatophenyl)porphyrin-chitosan complex * spectroscopy
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 4.502, rok: 2009

  Solid meso-tetrakis(4-sulfonatophenyl)porphyrin (TPPS4-chitosan supramolecular complexes were prepared by addition of porphyrin to an aqueous solution of chitosan at pH values. The precipitates obtained were assigned as 1 (pH 6.8) and 2 (pH 2.5) and characterized by spectroscopic, thermal, and microscopic methods. Spectroscopic investigation confirmed the presence of TPPS4 and chitosan in both products and that the porphyrin is highly self-associated. Based on structural inferences, self-assembling hierarchy models were proposed for both of the TPPS4-chitosan supramolecular complexes.

  Supramolekulární komplexy meso-tetrakis(4-sulfonatofenyl)porfyrin (TPPS4)-chitosan v pevném stavu byly připraveny přidáním porfyrinu do vodného roztoku chitosanu při odlišném pH. Získané precipitáty byly označeny jako 1 (pH 6,8) a 2 (pH 2,5), a charakterizovány spektroskopickými, termálními a mikroskopickými metodami. Spektroskopické zkoumání potvrdilo přítomnost TPPS4 a chitosanu v obou produktech, jakož i vysoký stupeň asociace porfyrinu. Na základě strukturních závěrů byly navrženy modely hierarchie spontánního uspořádání pro oba supramolekulární komplexy TPPS4-chitosan.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005218