Počet záznamů: 1

On topological derivatives for elastic solids with uncertain input data

 1. 1.
  0325298 - MU-W 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Hlaváček, Ivan - Novotny, A. A. - Sokolowski, J. - Zochowski, A.
  On topological derivatives for elastic solids with uncertain input data.
  [O topologických derivacích pro okrajové úlohy teorie pružnosti s nejistými vstupními daty.]
  Journal of Optimization Theory and Applications. Roč. 141, č. 3 (2009), s. 569-595 ISSN 0022-3239
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10190503
  Klíčová slova: topological derivative * elasticity system * uncertain input data
  Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
  Impakt faktor: 0.996, rok: 2009

  A new approach to the derivation of the worst scenario is proposed. The derivation is based on the topological derivative concept for the boundary-value problems of elasticity is two and three spatial dimensions. It is shown that the topological derivatives axe stable functions and the concept of topological sensitivity is robust with respect to the imperfection caused by uncertain input data, such as the Lamé coefficients and the boundary tractions

  Je navržen nový postup odvození nejhoršího scénáře, založený na koncepci topologické derivace pro okrajové úlohy teorie pružnosti ve dvou a třech prostorových dimenzích. Dokazuje se, že topologické derivace jsou stabilní a že koncepce topologické citlivosti je robustní vzhledem k perturbacím způsobeným nejistými vstupními daty, jako jsou Lamého koeficienty a povrchové vnější zatížení.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172768
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  Hlavacek.pdf1670.7 KBVydavatelský postprintvyžádat