Počet záznamů: 1

Functionalized magnetic microspheres with hydrophilic properties for molecular diagnostic applications

 1. 1.
  0325261 - UMCH-V 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Rittich, B. - Španová, A. - Horák, Daniel
  Functionalized magnetic microspheres with hydrophilic properties for molecular diagnostic applications.
  [Funkcionalizované magnetické mikročástice s hydrofilními vlastnostmi pro použití v molekulární diagnostice.]
  Food Research International. Roč. 42, č. 4 (2009), s. 493-498 ISSN 0963-9969
  Grant CEP: GA MŠk 2B06053
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: magnetic nonporous hydrophilic * microspheres * P(HEMA-co-EDMA)
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 2.414, rok: 2009

  Magnetic poly(2-hydroxyethyl methacrylate) and poly(glycidyl methacrylate) microspheres – P(HEMA-co-EDMA), P(HEMA-co-GMA) and PGMA – were prepared by dispersion polymerisation in the presence of iron oxide nanoparticles.

  Magnetické poly(2-hydroxyethyl-methakrylátové) a poly(glycidy-methakrylátové) mikročástice byly připraveny disperzní polymerizací za přítomnosti nanočástic oxidu železa.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172746