Počet záznamů: 1  

Properties of proton-conducting nafion-type membranes with nanometer-thick polyaniline surface layers

 1. 1. 0325245 - UMCH-V 2009 RIV RU eng J - Článek v odborném periodiku
  Sapurina, I. - Kompan, M. - Malyshkin, V. - Rosanov, V. - Stejskal, Jaroslav
  Properties of proton-conducting nafion-type membranes with nanometer-thick polyaniline surface layers.
  [Vlastnosti protonově vodivých membrán Nafionového typu s nanometrovou povrchovou vrstvou polyanilinu.]
  Russian Journal of Electrochemistry. Roč. 45, č. 6 (2009), s. 697-706 ISSN 1023-1935
  Grant CEP: GA MŠk ME 847
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: proton-conducting membranes * Nafion * polyaniline
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 0.347, rok: 2009

  The study is directed to the improving of proton-conducting Nanofion-type membranes for using in fuel cells with direct oxidation of liquid fuels. Nanometer-thick layer of polyaniline (in its conducting emeraldine form) was deposited onto the membrane surface by in situ polymerization.

  Studie smeřuje k vylepšení protonově vodivých membrán Nafionového typu pro palivové články s přímou oxidací kapalných paliv. Vrstva polyanilinu o tloušťce řádu nanometrů (ve vodivé protonované formě) byla nanesena na povrch membrány přímo v průběhu polymerace anilinu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172733