Počet záznamů: 1  

Vliv tlumení na rázové jevy s předpětím ve třídě nelineárních časově heteronomních pseudoplanetových soustav

 1. 1. 0325162 - UT-L 2010 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Hortel, Milan - Škuderová, Alena
  Vliv tlumení na rázové jevy s předpětím ve třídě nelineárních časově heteronomních pseudoplanetových soustav.
  [Damping influence on impact effects with prestress in the class of non-linear time heteronomous pseudoplanetary systems.]
  Engineering Mechanics 2009. Praha: ÚTAM, 2009 - (Náprstek,, J.; Fischer, C.), s. 435-452. ISBN 978-80-86246-35-2.
  [Engineering mechanics 2009. Svratka (CZ), 11.05.2009-14.05.2009]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA101/07/0884
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: non-linear dynamics * linear and non-linear damping * impact effects in gear mesh
  Kód oboru RIV: BI - Akustika a kmity

  Předmětem příspěvku je analýza vlivu lineárního, nelineárního - kvadratického a kubického jakož i kombinovaného tlumení v jedné větvi pseudoplanetové soustavy při normálním záběru ozubení a při odskoku zubových profilů, tj. rázových jevech v záběru ozubení kinematické dvojice, na vnitřní dynamiku.

  The analysis of the influence of linear, non-linear - quadratic and cubic as well as combined damping in one branch of the pseudoplanetary system by the normal gear mesh and by the teeth profiles contact bounces i.e. impact effects in the gear mesh of the kinematic pair on the internal dynamics is the aim of this paper.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172674