Počet záznamů: 1

K diskusi o úloze a náplni nové generace norem pro navrhování s využitím pravděpodobnostního přístupu

 1. 1.
  0325138 - UTAM-F 2009 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Fischer, Ondřej
  K diskusi o úloze a náplni nové generace norem pro navrhování s využitím pravděpodobnostního přístupu.
  [To the discussion about the role and content of the new generation of design-codes with the use of probabilistic approach.]
  Sborník 10.konf. Spolehlivost konstrukcí. Ostrava: Dům techniky Ostrava, 2009 - (Konečný, P.; Marek, P.), s. 115-118. ISBN 978-80-02-02132-2.
  [Konference Spolehlivost konstrukcí /10./. Praha (CZ), 20.04.2009-21.04.2009]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA103/07/0557
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20710524
  Klíčová slova: design codes * requirements of codes * reliability of the product
  Kód oboru RIV: JM - Inženýrské stavitelství

  Autor se v článku zamýšlí nad užitečností obsahu norem pro navrhování staveb a inženýrských konstrukcí. Obecně by měly projektantovi pomáhat a ne mu ztěžovat práci, a měly by být zárukou bezpečnosti, použitelnosti a trvanlivosti díla. Zároveň musejí respektovat současný stav společnosti, jejích potřeb a ekonomických možností, a stav vývoje vědy a technologie. Zdá se, že příznakem naší doby je neurčitost, a je třeba se ptát po jejím dopadu na projekční praxi.

  The author thinks in this paper over the useful contents of design codes for buildings and civil engineering structures. They of course should help, but not trouble the designer, but, implicitly, they should guarantee the safety, serviceability and durability of the work. And they must at the same time reflect the actual state of the society, of its exigencies and economical resources, of the development of technology and science. The symptom of our times seems to be the uncertainty – one should ask about its incidence on our design-praxis.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172657