Počet záznamů: 1

Notes on the disentangling of spectra I. Enhancement in precision

 1. 1.
  0325128 - ASU-R 2009 RIV FR eng J - Článek v odborném periodiku
  Hadrava, Petr
  Notes on the disentangling of spectra I. Enhancement in precision.
  [Poznámky k rozmotávání spekter I. Zvýšení přesnosti.]
  Astronomy & Astrophysics. Roč. 494, č. 1 (2009), s. 399-402 ISSN 0004-6361
  Grant CEP: GA ČR GA202/06/0041; GA MŠk(CZ) LC06014
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1003909
  Klíčová slova: line profiles * spectroscopic of stars binaries * numerical methods
  Kód oboru RIV: BN - Astronomie a nebeská mechanika, astrofyzika
  Impakt faktor: 4.179, rok: 2009

  The technique of disentangling has been applied to numerous high-precision studies of spectroscopic binaries and multiple stars. Although, its possibilities have not yet been fully understood and exploited. Aims: Theoretical background aspects of the method, its latest improvements and hints for its use in practice are explained in this series of papers.

  Metoda rozmotávání spekter byla užita v řadě velmi přesných studií spektroskopických dvojhvězd a mnohonásobných hvězd. Přesto její možnosti nejsou dosud plně chápány a užívány. Cílem této série článků je proto vysvětlit teoretické základy této metody, seznámit s nejnovějšími pokroky a poskytnout návod k praktickému užívání. V tomto prvním článku série autor vysvětluje omezení spektrálního rozlišení způsobené diskrétní reprezentací pozorovaných spekter a zavádí novou metodu k dosažení přesnosti vyšší, než je krok vzorkování vstupních dat. Na základě tohoto principu dosahuje nejnovější verze programu KOREL k fourierovskému rozmotávání spekter přesnosti vyšší asi o řád.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172651