Počet záznamů: 1  

Identification of the first toll-like receptor gene in passerine birds: TLR4 orthologue in zebra finch (Taeniopygia guttata)

 1. 1. 0325112 - UBO-W 2010 RIV DK eng J - Článek v odborném periodiku
  Vinkler, Michal - Bryjová, Anna - Albrecht, Tomáš - Bryja, Josef
  Identification of the first toll-like receptor gene in passerine birds: TLR4 orthologue in zebra finch (Taeniopygia guttata).
  [Identifikace prvního Toll-like receptoru u pěvce: TLR4 ortolog u zebřičky (Taeniopygia guttata).]
  Tissue Antigens. Roč. 74, č. 1 (2009), s. 32-41 ISSN 0001-2815
  Grant CEP: GA AV ČR IAA600930608; GA MŠk LC06073
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60930519
  Klíčová slova: avian immunogenetics * comparative immunology * evolutionary immunology
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 2.330, rok: 2009

  Toll-like receptors (TLRs) are the basic components of the vertebrate pathogen recognition system. Despite uniform general structure, remarkable variability in domain composition can be found in individual TLRs among species. Knowledge of interspecific differences is of particular importance to our understanding of selective pressures on TLRs. Currently, most TLRs are characterized only in a limited number of model species, including domestic chicken as a universal avian model. Here, we describe structure and expression pattern of TLR4 in zebra finch, a widely used passerine model species. The tgTlr4 gene consists of three exons (204, 167 and 3033–3043 bp) that are transcribed into messenger RNA. Predicted protein is composed of 842 amino acids. The gene is highly expressed in the bone marrow and in the spleen. For the first time in birds, expression of tgTLR4 in peritoneal macrophages was found to be enhanced by the Escherichia coli lipopolysaccharide treatment.

  Toll-like receptory (TLRs) představují základní komponenty imunitního systému obratlovců. Znalosti o struktuře těchto genů u různých skupin obratlovců jsou však stále malé. U ptáků byla struktura TLRs dosud popsána pouze u kura domácího. V tomto příspěvku popisujeme strukturu TLR4 genu u zebřičky, běžného modelového pěvce. Gen tgTlr4 se skládá ze tří exonů které jsou transkribovány do messenger RNA. Predikovaný protein se skládá z 842 aminokyselin, Expere genu je nejvyšší v kostní dřeni a ve slezině. Poprvé u ptáků byla prokázána zvýšená exprese tgTLR4 genu v peritoneálních makrofázích po aplikaci lipopolysacharidu Escherichia colli.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172637