Počet záznamů: 1  

Challenges in cancer research and multifaceted approaches for cancer biomarker quest

 1. 1. 0325068 - UZFG-Y 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Martinková, Jiřina - Gadher, S. J. - Hajduch, M. - Kovářová, Hana
  Challenges in cancer research and multifaceted approaches for cancer biomarker quest.
  [Problematika výzkumu rakoviny a možnosti studia nádorových biomarkerů.]
  FEBS Letters. Roč. 583, - (2009), s. 1772-1784 ISSN 0014-5793
  Grant CEP: GA MŠk LC07017
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50450515
  Klíčová slova: cancer research * proteomics * genomics
  Kód oboru RIV: FD - Onkologie a hematologie
  Impakt faktor: 3.541, rok: 2009

  Recent advances in cancer biology have subsequently led to the development of new molecularly targeted anti-cancer agents that can effectively hit cancer-related proteins and pathways. Despite better insight into genomic aberrations and diversity of cancer phenotypes, it is apparent that proteomics too deserves attention in cancer research. Currently, a wide range of proteomic technologies are being used in quest for new cancer biomarkers with effective use. These, together with newer technologies such as multiplex assays could significantly contribute to the discovery and development of selective and specific cancer biomarkers with diagnostic or prognostic values for monitoring the disease state. This review attempts to illustrate recent advances in the field of cancer biomarkers and multifaceted approaches undertaken in combating cancer.

  Nejnovější poznatky v nádorové biologii vedly k vývoji nových molekulárně cílených protinádorových látek, které účinně zasahují proteiny a signální dráhy účastnící se zhoubného bujení. Je zřejmé, že i přes lepší pochopení aberací v genomu a odlišnosti nádorových fenotypů, je to také proteomika, kdo si zaslouží pozornost ve výzkumu rakoviny. V současnosti se s úspěchem využívá řada proteomických technik, což může společně s využitím novějších technologií jako jsou mutliplexové assays, přispět k objevu a vývoji selektivních a specifických nádorových markerů s diagnostickým a prognostickým významem pro sledování stavu nemoci. Tento článek popisuje nejnovější poznatky na poli nádorových markerů a různé přístupy využívané ve výzkumu rakoviny.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172621