Počet záznamů: 1  

Geometrical factors of a sharp microindentation into viscoelastic materials

 1. 1. 0325028 - UTAM-F 2009 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Minster, Jiří - Bláhová, O. - Lukeš, J. - Němeček, J.
  Geometrical factors of a sharp microindentation into viscoelastic materials.
  [Geometrické faktory mikroindentace vazkopružných materiálů ostrým indentorem.]
  Engineering Mechanics 2009. Praha: ÚTAM, 2009 - (Náprstek,, J.; Fischer, C.), s. 184-189. ISBN 978-80-86246-35-2.
  [Inženýrská mechanika 2009. Svratka (CZ), 11.05.2009-14.05.2009]
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA200710801
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20710524
  Klíčová slova: microindentation * viscoelastic compliance * sharp indenter
  Kód oboru RIV: JI - Kompozitní materiály
  http://www.itam.cas.cz

  Two approaches are applied to define short-term histories of creep compliance of a common epoxy composition loaded by a step load using microindentation data with the aim to compare the results with previously received data from standard macro measurements and to examine limitations of the method.

  Pro stanovení krátkodobé historie vazkopružné creepové poddajnosti obecné epoxidové kompozice za jednostupňového tlaku jsou použity dva analytické postupy využívající mikroindentační data. Cílem příspěvku je srovnání dosažených historií s výsledky standardních makro-experimentů a posouzení použitelnosti metody.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172589