Počet záznamů: 1

Comparison of the Deformation and Incremental Theory of Plasticity Used for Experimental Mechanics Problems

 1. 1.
  0325022 - UTAM-F 2009 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Vavřík, Daniel
  Comparison of the Deformation and Incremental Theory of Plasticity Used for Experimental Mechanics Problems.
  [Porovnání deformační a přírustkové teorie plasticity používané pro problémy experimetnální mechaniky.]
  Engineering Mechanics 2009. Praha: ÚTAM, 2009 - (Náprstek,, J.; Fischer, C.), s. 286-290. ISBN 978-80-86246-35-2.
  [Engineering mechanics 2009. Svratka (CZ), 11.05.2009-14.05.2009]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA103/09/2101
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20710524
  Klíčová slova: experimental mechanics * theory of placticity * ductile fracture mechanics
  Kód oboru RIV: JL - Únava materiálu a lomová mechanika

  Deformation Theory of Plasticity is often used for evaluation of the experimental data. Main reason of this theory using is its simple implementation into experimental-numeric software. It is supposed that difference between power low and appropriate incremental theory applied is negligible if monotonic loading is presented and isotropic material is used. It is shown in this paper that this presupposition can be no longer valid if high ductile material is used although external loading is strictly monotonic and proportional.

  Pro vyhodnocování experimentálních dat je často používaná deformační teorie plasticity. Hlavním důvodem pro toto použití je její snadná implementace do experimentálně numerického software. Předpokládá se, že rozdíly dané použitím deformační a přírůstkové teorie jsou zanedbatelné pokud izotropní materiál zatěžujeme monotónně. V práci je ukázáno, že tyto předpoklady ztrácejí platnost, pokud pracujeme s tvárným materiálem, ačkoliv je vnější zatížení přísně monotónní a proporcionální.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172584