Počet záznamů: 1

Alternative expression for stable and unstable limit cycles of aeroelastic pendulum

 1. 1.
  0325008 - UTAM-F 2009 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Pospíšil, Stanislav - Náprstek, Jiří
  Alternative expression for stable and unstable limit cycles of aeroelastic pendulum.
  [Alternativní popis stabilních a nestabilních limitních cyklů aeroelastického kyvadla.]
  Engineering Mechanics 2009. Praha: ÚTAM, 2009 - (Náprstek,, J.; Fischer, C.), s. 220-229. ISBN 978-80-86246-35-2.
  [Engineering mechanics 2009. Svratka (CZ), 11.05.2009-14.05.2009]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GC103/07/J060; GA ČR(CZ) GA103/09/0094; GA AV ČR(CZ) IAA200710902
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20710524
  Klíčová slova: aeroelastic pendulum * two-dimensional model * aero-elastic phenomenom
  Kód oboru RIV: JM - Inženýrské stavitelství

  The subject considered in this paper is the non-linear dynamics of a mechanical oscillator with one degree of freedom in the wind obtained from a reduced two-dimensional model.

  Článek se zabývá nelineární dynamikou mechanického oscilátoru s jedním stupňem volnosti v proudu vzduchu, který vznikne redukcí dvourozměrného modelu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172572