Počet záznamů: 1

Experimental study of pedestrian dynamics in vertical and horizontal direction

 1. 1.
  0324928 - UTAM-F 2009 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Pirner, Miroš - Urushadze, Shota
  Experimental study of pedestrian dynamics in vertical and horizontal direction.
  [Experimentální studie dynamiky chůze ve vertikálním a horizontálním směru.]
  Engineering Mechanics 2009. Praha: ÚTAM, 2009 - (Náprstek,, J.; Fischer, C.), s. 311-315. ISBN 978-80-86246-35-2.
  [Engineering mechanics 2009. Svratka (CZ), 11.05.2009-14.05.2009]
  Grant ostatní:GA ČR(CZ) GA103/08/1340
  Program:GA
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20710524
  Klíčová slova: footfall * pacing rate * stride frequency * striding velocity * step history
  Kód oboru RIV: JM - Inženýrské stavitelství

  The authors have noticed the newest observations and few analysis of excitation mechanism. They suppose that the import knowledge of the forces frequencies of step or strides for different walking velocities is the most important for the further analysis and analysis of the mechanisms. The authors received the vertical force dependence on the walking velocity, on stride length and on the weight of pedestrian. The new research step is focused onlateral horizontal forces.

  Autoři zkoumali větší počet lávek různých typů a potvrdili, že tyto konstrukce jsou velmi citlivé na pohyby chodců, protože vedle jejich lehkosti mají vliv vlastní frekvence kmitání blízké krokovým frekvencím. Výzkum sledoval velikosti vertikálních sil nášlapu a jejich průběh při různé rychlosti pohybu a různé délce kroku. Zvláštní pozornost byla věnována dynamice při pohybu skupiny lidí, jdoucích stejným krokem a jdoucích neorganizovaně.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172512