Počet záznamů: 1

Junge Krieger, alte Kriecher? Vzpomínky na revoluci 1848/1849

 1. 1.
  0324874 - UCL-M 2011 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Petrbok, Václav
  Junge Krieger, alte Kriecher? Vzpomínky na revoluci 1848/1849.
  [Junge Krieger, alte Kriecher? The memories of the revolution 1848/1849.]
  Vetché stáří nebo zralý věk moudrosti?. Praha: Academia, 2009 - (Hojda, Z.; Ottlová, M.; Prahl, R.), s. 117-129. ISBN 978-80-200-1691-1
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Czech literature * German written literature * loyalty * Revolution of 1848-49 * memoirs
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Studie se zabývá memoárovou literaturou o revoluci 1848-49 v českém (např. J. V. Frič, J. Jireček, K. Sladkovský) a německy psaném písemnictví (W. Ernst, J. A. Helfert, A. Springer), zvláštní pozornost věnuje motivu „národní zrady“ v české literatuře.

  A study deals about the memories concerning the Revolution 1848-1849 in the Czech (e. g. J. V. Frič, J. Jireček, K. Sladkovský) and German speaking literature (e. g. W. Ernst, J. A. Helfert, A. Springer), the special attention dedicates the motif of “national betrayal“ in the Czech writing.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172468