Počet záznamů: 1  

Specificity of ion-protein interactions: Complementary and competitive effects of tetrapropylammonium, guanidinium, sulfate, and chloride ions

 1. 1. 0324827 - UOCHB-X 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Mason, P. E. - Dempsey, Ch. E. - Vrbka, L. - Heyda, Jan - Brady, J. W. - Jungwirth, Pavel
  Specificity of ion-protein interactions: Complementary and competitive effects of tetrapropylammonium, guanidinium, sulfate, and chloride ions.
  [Specificita interakcí ion-bílkovina: Komplementární a kompetitivní efekty tetrapropylamonia, guanidinia, sulfátu a chloridových iontů.]
  Journal of Physical Chemistry B. Roč. 113, č. 10 (2009), s. 3227-3234 ISSN 1520-6106
  Grant CEP: GA MŠk LC512; GA ČR(CZ) GD203/05/H001; GA ČR GA203/08/0114
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40550506
  Klíčová slova: ion-protein interactions * tetrapropylammonium * molecular dynamics
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 3.471, rok: 2009

  The interactions of ions with a model peptide in solutions of tetrapropylammonium sulfate or guanidinium chloride were examined by molecular dynamics simulations.

  Interakce iontů s modelovým peptidem v roztocích tetrapropylamonium sulfátu nebo guanidinium chloridu byly studovány pomocí simulací molekulové dynamiky.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005207