Počet záznamů: 1

Generalized Roller

 1. 1.
  0324822 - UTIA-B 2009 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Haindl, Michal - Hatka, Martin
  Generalized Roller.
  [Zobecněný váleček.]
  Proceedings of the 17th International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision, WSCG 2009. Plzeň: UNION Agency, 2009 - (Chen, M.; Skala, V.), s. 73-80. ISBN 978-80-86943-94-7.
  [WSCG 2009. Plzeň (CZ), 02.02.2009-05.02.2009]
  Grant CEP: GA MŠk 1M0572; GA ČR GA102/08/0593
  Grant ostatní:GA MŠk(CZ) 2C06019
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
  Klíčová slova: texture modelling * generalization * graphical hardware
  Kód oboru RIV: BD - Teorie informace
  http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/RO/haindl-generalized roller.pdf http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/RO/haindl-generalized roller.pdf

  This paper describes a generalization of our previously published simple roller method for seamless enlargement of colour textures such as natural bidirectional texture functions (BTF) that realistically represent appearance of given material surfaces. The generalized roller allows automatic detection of major texture periodicity directions which do not need to be aligned with coordinate axes. The roller texture synthesis method is based on the overlapping tiling and subsequent minimum error boundary cut. One or several optimal double toroidal BTF patches are seamlessly repeated during the synthesis step. While the method allows only moderate texture compression it is extremely fast due to complete separation of the analytical step of the algorithm from the texture synthesis part. The method is universal and easily implementable in a graphical hardware for purpose of real-time rendering of any type of static or dynamic textures.

  Článek zobecňuje naší dříve publikovanou válečkovou metodu pro bezešvé zvětšování barevných textur, jako jsou přírodní dvousměrové texturní funkce (BTF), které realisticky reprezentují vzhled daného povrchu materiálu. Zobecněný váleček umožňuje automatickou detekci hlavních směrů texturní periodicity, které nemusí být souosé se souřadnicovými osami. Syntéza textury válečkem je založena na překrývajících se dlaždicích a následném řezu, který minimalizuje chybu aproximace. Jedna, nebo několik optimálních dvojitě toroidních BTF oblastí jsou bezešvě opakovány v kroku syntézy. Zatímco tato metoda poskytuje pouze omezenou texturní kompresi, je extrémně rychlá díky úplnému oddělení analytické a syntetické části algoritmu. Metoda je univerzální a snadno implementovatelná v grafickém procesoru pro zobrazování v reálném čase jakéhokoliv typu statických nebo dynamických textur.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172429