Počet záznamů: 1  

Phytase activity in rabbit cecal bacteria

 1. 1. 0324754 - UZFG-Y 2009 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Marounek, Milan - Břeňová, Natalia - Suchorská, O. - Mrázek, Jakub
  Phytase activity in rabbit cecal bacteria.
  [Aktivita fytasy u bakterií ze slepého střeva králíků.]
  Folia Microbiologica. Roč. 54, č. 2 (2009), s. 111-114 ISSN 0015-5632
  Grant CEP: GA ČR GA523/07/0673
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50450515
  Klíčová slova: rabbit * cecal bacteria
  Kód oboru RIV: GH - Výživa hospodářských zvířat
  Impakt faktor: 0.978, rok: 2009

  The presence of phytase activity was demonstrated in 26 strains of rabbit caecal bacteria. In 25 strains a low phytase activity, 0.10 – 0.62 μmol phosphate released per min per mg protein, was found. High activity (2.61 μmol/min per mg protein) was found in the strain identified as Enterococcus hirae. Phytase activity was cell associated, being higher in the cell extract than in the cell walls. Extracellular phytase activity and cell-associated phosphatase activity were not detected. Phytase activity was optimal around pH 5.0. Other bacteria with a high phytase activity may be present in the rabbit caecum but remain to be identified.

  U 26 kmenů bakterií ze slepého střeva králíků byla zjištěna fytasová aktivita U 25 kmenů byla tato aktivita nízká, 0,10 až 0,62 μmol fosfátu uvolněného za 1 minutu na 1 mg buněčného proteinu. Vysoká aktivita (2,6 μmol fosfátu/min na 1 mg proteinu) byla zjištěna u bakterie identifikované jako Enterococcus hirae Tato aktivita byla vázána na buňky a vyšší v buněčném extraktu než ve frakci buněčných stěn. Nebyla zjištěna extracelulární fytasová aktivita ani aktivita fosfatasová, asociovaná s buňkami. Fytasová aktivita byla nejvyšší při pH 5,0. V slepém střevu králíků budou i další bakterie s vysokou fytasovou aktivitou, dosud ale nebyly identifikovány.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172371