Počet záznamů: 1

Cross-linked Polyvinyl Polymers versur Polyureas as Designed Supports for Catalytically Active M0 Nanoclusters. Part III. Nanometer Scale Structure of the Cross-linked Polyurea Support EnCat 30 and of the PdII/EnCat 30 and Pd0/EnCat 30NP Catalysts

 1. 1.
  0324730 - UCHP-M 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Centomo, P. - Zecca, M. - Zoleo, A. - Maniero, A.L. - Canton, P. - Jeřábek, Karel - Corain, B.
  Cross-linked Polyvinyl Polymers versur Polyureas as Designed Supports for Catalytically Active M0 Nanoclusters. Part III. Nanometer Scale Structure of the Cross-linked Polyurea Support EnCat 30 and of the PdII/EnCat 30 and Pd0/EnCat 30NP Catalysts.
  [Porovnání zesítěných polyvinylových polymerů a polymočovin jako nosičů katalyticky aktivních kovových nanoklastrů, část III.:struktura zesítěných polymočovinového nosiče EnCat 30 a katalyzátorů PdII/EnCat 30 a Pd0/EnCat 30NP v měřítku nanometrů.]
  Physical Chemistry Chemical Physics. Roč. 11, - (2009), s. 4068-4076 ISSN 1463-9076
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: palladium catalysts * polyurea * polymeric support
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  Impakt faktor: 4.116, rok: 2009

  The cross-linked polyurea support EnCat 30, its related macromolecular complex PdII/EnCat 30 and its related Pd0/EnCat 30NP nanocomposite are thoroughly investigated with SEM, TEM, ISEC and ESR in the solid state (SEM and TEM) and swollen state in THF (ISEC and ESR). PdII/EnCat 30 and its related Pd0/EnCat 30NP are obtained by microencapsulation of palladium acetate in a polyurea framework, which is formed upon hydrolysis/condensation of mixtures of multi-functional oligo-arylisocyanates in dichloroethane. It is proposed that there is a strong nanostructural effect exerted by PdII species due to its interaction with functional groups during the growth of the cross-linked polymer framework. As a consequence, the catalytic species in both PdII/EnCat 30 and Pd0/EnCat 30NP are much more accessible to molecules diffusing from liquid phases in contact with the materials and, hence, are better catalysts than expected from the morphology of blank polyurea EnCat 30.

  Zesítěný polymočovinový nosič EnCat 30, z něj odvozený makromolekulární komplex PdII/EnCat 30 a nanokompozit Pd0/EnCat 30NP byly důkladně zkoumány pomocí SEM, TEM, ISEC a ESR jak v suchém stavu (SEM a TEM) a po zbobtnání v THF (ISEC a ESR). PdII/EnCat 30 a z něj odvozený d Pd0/EnCat 30NP jsou vyráběny microencapsulací paládium acetátu v polymočovinové síti vytvořené hydrolýzou/kondenzací směsi multifunkcionálních arylisokyanátů v dichloretanu. Bylo navrženo, že interakcí PdII iontů s funkčními skupinami během tvorby zesítěného polymeru dochází k silnému ovlivnění nanostruktury materiálu. To způsobuje, že katalytická centra jak v PdII/EnCat 30, tak i v Pd0/EnCat 30NP jsou pro molekuly difundující z fluidní fáze do nitra nosiče lépe dosažitelná, a proto jsou tyto materiály lepšími katalyzátory, než jak by bylo možné očekávat podle morfologie samotného nosiče EnCat 30.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172352