Počet záznamů: 1  

Microscopic wetting of mixed self-assembled monolayers: A molecular dynamics study

 1. 1. 0324676 - UOCHB-X 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Szöri, Milan - Tobias, D. J. - Roeselová, Martina
  Microscopic wetting of mixed self-assembled monolayers: A molecular dynamics study.
  [Mikroskopické smáčení smíšených samouspořádaných monovrstev: Studium pomocí molekulové dynamiky.]
  Journal of Physical Chemistry B. Roč. 113, č. 13 (2009), s. 4161-4169 ISSN 1520-6106
  Grant CEP: GA ČR GA203/06/1488; GA MŠk LC512
  Grant ostatní:NSF(US) CHE-0431312
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40550506
  Klíčová slova: model organic aerosol surfaces * hydrophobic * hydrophilic
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 3.471, rok: 2009

  Molecular dynamics simulations are used to study the evolution of the organization of water molecules on the flat surface of well-ordered self-assembled monolayers (SAMs) of eight-carbon alkanethiolate chains bound to a gold substrate, as the character of the surface is finely tuned from completely hydrophobic to completely hydrophilic, and as the level of hydration is increased from submonolayer to the equivalent of about two monolayers of water. We report on the evolution of the structure of the surfaces of the SAMs, both in the absence and presence of water, and the organization of water molecules and the extent of wetting of the surfaces, as the fraction of hydrophilic groups is increased.

  Pomocí molekulově dynamických simulací byl studován vývoj organizace vody na plochém povrchu ideálních samouspořádaných monovrstev (SAM) tvořených osmiuhlíkatými řetězci alkanthiolátů vázaných ke zlatému substrátu, jejichž povrchový character byl postupně měněn z kompletně hydrofóbního na kompletně hydrofilní. Hydratace těchto povrchů byla zkoumána v rozmezí od neúplné monovrstvy vody až po ekvivalent zhruba dvou monovrstev vody. Analýza se zaměřila na vývoj struktury povrchu, jak suchého, tak i smáčeného, a dale na vývoj organizace vody a míru smáčení povrchů v závislosti na podílu hydrofilní složky.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005199