Počet záznamů: 1  

Modelování procesu nanoindentace a mikroindentace

 1. 1. 0324633 - UT-L 2010 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Hrubý, Zbyněk - Plešek, Jiří - Tin, S.
  Modelování procesu nanoindentace a mikroindentace.
  [Modelling of micro and nano indentation of modern nickel-based superalloys for turbofans.]
  Engineering Mechanics 2009. Praha: ÚTAM, 2009 - (Náprstek,, J.; Fischer, C.), s. 469-474. ISBN 978-80-86246-35-2.
  [Engineering mechanics 2009. Svratka (CZ), 11.05.2009-14.05.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA101/09/1630
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: computational plasticity * indentation * Ni-alloys
  Kód oboru RIV: JG - Hutnictví, kovové materiály
  http://www.itam.cas.cz/IM2009/

  S pomocí metody konečných prvků může být zjištěna informace o rozložení napětí a deformace pod různými druhy indentorů. V práci je představena úloha numerického modelování indentace isotropního hliníku jako validační a verifikační problém pro testování algoritmů plasticity a kontaktu. Poznatky jsou následně převedeny do reálné situace modelování ortotropních materiálů jako jsou niklové slitiny s využitím homogenizačního přístupu pro získání makroskopických vlastností materiálu.

  Stress and strain distribution underneath various types of indentors – spherical, conical, and Berkovich – can be provided by the finite element method. In the presented work, indentation of isotropic aluminium is introduced as a benchmark problem, in which plasticity and contact algorithms are tested. The knowledge obtained in this way passes on to the real-life indentation processes involving orthotropic materials such as FCC metals (Ni-based alloys) in the context of nonlinear continuum and finite strain elasto-plasticity, including homogenization approach on the material microscale.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172278