Počet záznamů: 1

Reference quantum chemical calculations on RNA base pairs directly involving the 2'-OH group of ribose

 1. 1.
  0324598 - BFU-R 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Šponer, Jiří - Zgarbová, M. - Jurečka, Petr - Riley, K.E. - Šponer, Judit E. - Hobza, Pavel
  Reference quantum chemical calculations on RNA base pairs directly involving the 2'-OH group of ribose.
  [Referenční kvantově chemické výpočty párů bází RNA přímo využívajících 2'-OH skupinu ribózy.]
  Journal of Chemical Theory and Computation. Roč. 5, č. 4 (2009), s. 1166-1179 ISSN 1549-9618
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA400040802; GA AV ČR(CZ) IAA400550701; GA MŠk(CZ) LC06030; GA MŠk(CZ) LC512
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702; CEZ:AV0Z40550506
  Klíčová slova: RNA * ribose * quantum calculations
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 4.804, rok: 2009

  We report reference quantum chemical calculations of base pairing energies for a representative selection of 25 RNA base pairs utilizing the ribose moiety for base pairing, including structures with amino akceptor interactions. These calculations confirm that, compared to canonical base pairs, many RNA base pairs exhibit a modestly increased role of dispersion attraction compared to canonical base pairs.

  Popisujeme kvantově chemické výpočty energií 25 vybraných párů bází využívajících 2'-OH skupinu ribózy v interakcích. Výpočty potvrzují, že tyto páry vykazují mírně zvýšenou roli disperzních sil ve srovnání s kanonickými páry bází.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172250