Počet záznamů: 1

Metamorfózy postojů k vědě a výzkumu

 1. 1.
  0324538 - FLU-F 2009 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Tondl, Ladislav
  Metamorfózy postojů k vědě a výzkumu.
  [The Metamorphosis of Attitudes to Science and Research.]
  Filosofický časopis. Roč. 57, č. 2 (2009), s. 237-250 ISSN 0015-1831
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: J.J.Salomon * Science and Research
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Studie uvádí přehled postojů k vědě a výzkumu, jak se měnily v posledním století, od oslavy jejich síly a úspěchu až po obavy a varování. Trendy týkající se změn v hodnotové struktuře ve sféře vědy a výzkumu jsou obvykle vyjadřovány hesly jako "endless frontiers", "scientific revolutions", "limits", "constraints", "impacts", "risks" etc.

  This study presents an overview of changing attitudes to science and research in the last century from celebration of their power and success, to apprehension and warning. The trends concerning changes of value-structure in the spheres of scienceand research are usually expressed by challenges or slogans such as "endless frontiers", "scientific revolutions", "limits", "constraints", "impacts", "risks" etc.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172206