Počet záznamů: 1  

Fluidic control of reactor flow—Pressure drop matching

 1. 1. 0324532 - UT-L 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Tesař, Václav
  Fluidic control of reactor flow—Pressure drop matching.
  [Fluidické řízení průtoku reaktorem – prizpůsobení tlakových spádů.]
  Chemical Engineering Research and Design. Roč. 87, č. 6A (2009), s. 817-832 ISSN 0263-8762
  Grant CEP: GA AV ČR IAA200760705; GA ČR GA101/07/1499
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: fluidics * matching of fluidic devices * dissipance
  Kód oboru RIV: BK - Mechanika tekutin
  Impakt faktor: 1.223, rok: 2009
  http://www.sciencedirect.com/science

  Using no-moving-part fluidic valves to control reactant flows into chemical reactors is not so widespread as its obvious advantages would deserve. One of the main reasons is the encountered problems associated with matching the properties of the valve and the reactor, complicated by there being two matching criteria to be met, often mutually incongruent. On one hand, it is the optimality of mass transfer; on the other hand, it is the optimality of hydraulic power transfer. In this paper, the procedure for balancing and matching the pressure drops across the devices is derived and demonstrated on a model example, using a family of simple premixed-reaction chemical minireactors and two families of small fluidic bistable valves.

  Použití fluidických ventilů bez pohyblivých součástek k řízení průtoku reaktantů do chemického reaktoru není tak obvyklé, jak by si jejich výhodné vlastnosti zasloužily. Jednou z hlavních příčin jsou problémy se vzájemným přizpůsovením ventilů a reaktoru, komplikované tím, že jsou dvě kritéria přizpůsobení- navzájem někdy neslučitelná. Jiné přizpůsobení vyžaduje optimalita předávání hmoty a jiné optimální přenbos výkonu. V práci je odvozena procedura přizpůsobení tlakových spádů, demonstrovaná pak na modelovém příkladu rodiny jednoduchých minireaktorů pracujících s předem smíchanými reaktanty a dvou rodin malých fluidických bistabilních ventilů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172202