Počet záznamů: 1  

Vybrané biomechanické experimentální studie pro klinickou ortopedii

 1. 1. 0324529 - UT-L 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Návrat, Tomáš - Florian, Z. - Čižmář, I. - Kočiš, J. - Wendsche, P. - Janů, I. - Repko, M. - Janíček, P. - Rozkydal, Z. - Fuis, Vladimír - Vosynek, P.
  Vybrané biomechanické experimentální studie pro klinickou ortopedii.
  [Selected biomechanical experimental studies for clinical orthopedics.]
  Ortopedie. Roč. 3, č. 2 (2009), s. 77-83 ISSN 1802-1727
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: tendon * uscular scoliosis * pedicular hooks
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika

  Příspěvek uvádí výsledky experimentálních studií použitelných v klinické ortopedii, které byly realizovány na Ústavu mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky, Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. Jedná se o tyto experimentální studie: určování mechanických vlastností Kesslerova jedno a víceramenného šlachového stehu, vliv augmentace Socon šroubů na jejich únosnost, chování páteřního segmentu s neporušenou, porušenou ploténkou (fixátor TSLP), pevnostní problematika kliček a páteřních háčků u operačních postupů podle Luqueho a Galvestone, určování mechanických vlastností vysokomolekulárního polyethylenu pro výpočtové modelování chování totálních kolenních endoprotéz.

  The contribution presents the results of experimental studies usable in clinical orthopedics which were carried out at the Institute of Mechanics of Solids, Mechatronics and Biomechanics at Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering. Following experimental studies in particular: determination of mechanical properties of Kessler’s tendon sutura, influence of Socon screws augmentation on its limit load, behavior of spinal segment with both normal and defective spinal disc (TSLP fixator), structural problems of sublaminar wires and pedicular hooks in Luque and Galvestone surgery protocols, determination of mechanical properties of macromolecular polyethylene used in computational modeling of knee endoprosthesis.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172200