Počet záznamů: 1

Base-modified DNA labeled by [Ru(bpy)3]2+ and [Os(bpy)3]2+ complexes: construction by polymerase incorporation of modified nucleoside triphosphates, electrochemical and luminescent properties, and applications

 1. 1.
  0324504 - UOCHB-X 2009 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Vrábel, Milan - Horáková Brázdilová, Petra - Pivoňková, Hana - Kalachová, Lubica - Černocká, Hana - Cahová, Hana - Pohl, Radek - Šebest, Peter - Havran, Luděk - Hocek, Michal - Fojta, Miroslav
  Base-modified DNA labeled by [Ru(bpy)3]2+ and [Os(bpy)3]2+ complexes: construction by polymerase incorporation of modified nucleoside triphosphates, electrochemical and luminescent properties, and applications.
  [DNA obsahující modifikované báze označené [Ru (bpy)3]2+ a [Os(bpy)3]2+ komplexy: konstrukce inkorporacemi modifikovaných nukleosid trofosfátů polymerasou, elektrochemické a luminiscenční vlastnosti a aplikace.]
  Chemistry - A European Journal. Roč. 15, č. 5 (2009), s. 1144-1154 ISSN 0947-6539
  Grant CEP: GA MŠk LC512; GA MŠk(CZ) LC06035; GA ČR GA203/07/1195; GA AV ČR(CZ) IAA400040901
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40550506; CEZ:AV0Z50040507
  Klíčová slova: nucleotides * polymerase * DNA * metal complexes
  Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
  Impakt faktor: 5.382, rok: 2009

  Modified nucleoside triphosphates bearing [Ru (bpy)3]2+ and [Os(bpy)3]2+ complexes attached via acetylene linker were prepared by cross-coupling reactions and were further used for incorporation to DNA by polymerase. The metal complexes were used as luminescent or redox label for detection of DNA. Multi-color redox labeling of DNA by four different labels was also developed.

  Modifikované nukleosid trifosfáty nesoucí [Ru (bpy)3]2+ a [Os(bpy)3]2+ komplexy připojené přes acetylenový můstek byly připraveny cross-coupling reakcemi a byly dále použity pro inkorporace do DNA katalyzované polymerasou. Komplexy kovů byly potom využity jako luminiscenční nebo redoxní značky pro detekci DNA. Vícebarevné kódování DNA bylo rovněž vyvinuto s použitím 4 různých redoxních značek.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172190