Počet záznamů: 1  

Electrochemical renewal of stationary mercury drop or meniscus electrodes

 1. 1. 0324499 - BFU-R 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Polášková, P. - Novotný, L. - Ostatná, Veronika - Paleček, Emil
  Electrochemical renewal of stationary mercury drop or meniscus electrodes.
  [Elektrochemické obnovení stacionárních rtuťových kapkových nebo meniskových elektrod.]
  Electroanalysis. Roč. 21, 3-5 (2009), s. 625-630 ISSN 1040-0397
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC06035; GA AV ČR(CZ) KAN400310651
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Klíčová slova: mercury electrode electrochemical renewal * meniscus electrode * 2-aminoanthraquinone
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 2.630, rok: 2009

  Either hanging mercury drop electrode or meniscus electrode could be renewed electrochemically. This was tested with 2-aminoatnhraquinone and dithiothreitol as depolarizers.

  Jak visící rtuťová kapková elektroda, tak menisková elektroda, mohou být obnoveny elektrochemicky. Toto bylo ověřeno s 2-aminoanthrachinonem a dithiothreitolem jako depolarizátory.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172186