Počet záznamů: 1

Electrochemical determination of thioredoxin redox states

 1. 1.
  0324489 - BFU-R 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Dorčák, Vlastimil - Paleček, Emil
  Electrochemical determination of thioredoxin redox states.
  [Elektrochemické stanovení redoxních stavů thioredoxinu.]
  Analytical Chemistry. Roč. 81, č. 4 (2009), s. 1543-1548 ISSN 0003-2700
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) KAN400310651; GA ČR(CZ) GA301/07/0490; GA MŠk(CZ) LC06035
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Klíčová slova: thioredoxin redox states * constant current chronopotentiometric stripping * carbon and mercury electrodes
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 5.214, rok: 2009

  Using constant-current chronopotentiometric stripping analysis (CPSA) and the electrocatalytic thioredoxin (TRX) peak H, we have determined redox states of TRX at submicromolar TRX concentrations. 1 nM TRX produces a well-developed peak H at moderate accumulation time without stirring.

  S využitím chronopotenciometrické rozpouštěcí analysy konstantním proudem (CPSA) a elektrokatalytického píku H thioredoxinu (TRX) jsme určili redoxní stavy TRX v submikromolárních koncentracích TRX. 1 nM TRX poskytl dobře vyvinutý pík H při rozumném akumulačním čase bez míchání.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172177