Počet záznamů: 1

Synthesis of 2'-deoxyuridine and 2'-deoxycytidine nucleosides bearing bipyridine and terpyridine ligands in position 5

 1. 1.
  0324466 - UOCHB-X 2009 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Kalachová, Lubica - Pohl, Radek - Hocek, Michal
  Synthesis of 2'-deoxyuridine and 2'-deoxycytidine nucleosides bearing bipyridine and terpyridine ligands in position 5.
  [Syntéza 2'-deoxyuridinových a 2'-deoxycytidinových nukleosidů nesoucích bipyridinové a terpyridinové ligandy v poloze 5.]
  Synthesis. -, č. 1 (2009), s. 105-112 ISSN 0039-7881
  Grant CEP: GA MŠk LC512
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40550506
  Klíčová slova: nucleosides * pyrimidines * cross-coupling * bipyridines
  Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
  Impakt faktor: 2.572, rok: 2009

  Methodology for the syntheses of pyrimidine (C or U) 2-deoxyribonucleosides bearing bipyridine or terpyridine ligands attached via acetylene or phenylene linkers was developed based on cross-coupling reactions of 5-iodopyrimidine nucleosides with bipyridine or terpyridine acetylenes of phenylboronates.

  Byla vyvinuta metodika syntézy pyrimidinových (C nebo U) 2-deoxyribonukleosidů nesoucích bipyridinové a terpyridinové ligandy připojené přes acetylenový nebo fenylenový linker založena na cross-coupling reakcích 5-jodpyrimidinových nukleosidů s acetyleny a fenylboronáty odvozenými od bipyridinu a terpyridinu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172160