Počet záznamů: 1  

Využití metody SBRA při pravděpodobnostním rozboru spolehlivosti pilířového systému tvořeného štíhlými železobetonovými pruty

 1. 1. 0324434 - UTAM-F 2009 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Pustka, David - Čajka, R. - Marek, Pavel
  Využití metody SBRA při pravděpodobnostním rozboru spolehlivosti pilířového systému tvořeného štíhlými železobetonovými pruty.
  [Application of SBRA method in the framework of probabilistic assessment of a supporting system which consist of slender steel-concrete columns.]
  Sborník referátů jubilejní X. celostátní konference se zahraniční účastí „Spolehlivost konstrukcí". Ostrava: Dům techniky Ostrava, 2009 - (Marek, P.; Konečný, P.), s. 73-75. ISBN 978-80-02-02132-2.
  [Jubilejní celostátní konference se zahraniční účastí „Spolehlivost konstrukcí“/10./. Praha (CZ), 20.04.2009-21.04.2009]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA103/07/0557
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20710524
  Klíčová slova: geometric nonlinearity * Monte Carlo simulation * probability of failure
  Kód oboru RIV: JM - Inženýrské stavitelství

  Moderní konstrukční systémy tvořené z různých štíhlých komponentů jsou stále častější. Odezva těchto konstrukcí na vnější zatížení souvisí významně na jejich deformacích. Podmínky spolehlivosti takových konstrukcí musí být proto založeny na rovnováze vnějších a vnitřních sil při uvažování deformované konstrukce. Rostoucí potenciál výpočetní techniky dovoluje i v těchto případech aplikovat pravděpodobnostní spolehlivostní metodu SBRA možnosti aplikací této metody je stručně naznačena ve studii vybraného konstrukčního systému

  Modern reinforced concrete structural systems, consisted of various slender members (i.e. columns, piers, frame legs, etc.), are used more frequent than ever. Effects of external forces on these structures are significantly dependent on their deformations. Reliability assessment of such structures should be thus based on equilibrium of internal and external forces acting on deformed structures. One of these methods is also SBRA (Simulation-Based Reliability Assessment) method, documented in e.g. [1], [2], [3], [8]. Potential of this method is briefly outlined in the study dealing with the reliability analysis of a structural system made by slender reinforced concrete columns. This study is introduced in the full version of this paper stored on the enclosed CDROM.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172136