Počet záznamů: 1  

Zatížení mostů a únava

 1. 1. 0324426 - UTAM-F 2009 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Rieger, M. - Marek, Pavel
  Zatížení mostů a únava.
  [Loading of bridges and accumulation of fatigue damage.]
  Sborník referátů jubilejní X. celostátní konference se zahraniční účastí „Spolehlivost konstrukcí". Ostrava: Dům techniky Ostrava, 2009 - (Marek, P.; Konečný, P.), s. 39-43. ISBN 978-80-02-02132-2.
  [Jubilejní celostátní konference se zahraniční účastí „Spolehlivost konstrukcí“/10./. Praha (CZ), 20.04.2009-21.04.2009]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA103/07/0557
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20710524
  Klíčová slova: Steel bridge * Fatigue * Probability of failure
  Kód oboru RIV: JM - Inženýrské stavitelství

  Příspěvek je zaměřen na diskuse a doporučení týkajících se metod posuzování mostních konstrukcí. V současnosti podle Eurokódu 3 mohou být uvažovány dvě koncepce. Posouzení mostních konstrukcí na únavu může být založeno též na plně pravděpodobnostní metodě, založené na rozkmitu napětí, případně na růstu trhlin modelovaných podle LEFM přičemž počáteční trhlina může být určena jako vstupní náhodná veličina s LOK-normálním rozdělením.

  The article presents discussion and recommendation in connection with influence and evaluation methods of bridge loading events. Newly, according to Eurocode 3, two reliability concepts may be considered: damage tolerant concept and safe life concept. Fatigue life assessment may be based on fully probabilistic concept, too. The loading as well as response history should be taken into consideration and a fatigue criterion, based on the stress-range concept, should be applied. Crack grown may be modeled using LEFM procedures, initial crack size ai may be determined as input random variable with log-normal distribution.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172130