Počet záznamů: 1  

Pravidla hry - metody SBRA a normy pro posudek spolehlivosti

 1. 1. 0324423 - UTAM-F 2009 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Marek, Pavel - Guštar, M.
  Pravidla hry - metody SBRA a normy pro posudek spolehlivosti.
  [Rules of the game of the SBRA method and codes on structural reliability assessment.]
  Sborník referátů jubilejní X. celostátní konference se zahraniční účastí „Spolehlivost konstrukcí". Ostrava: Dům techniky Ostrava, 2009 - (Marek, P.; Konečný, P.), s. 22-26. ISBN 978-80-02-02132-2.
  [Jubilejní celostátní konference se zahraniční účastí „Spolehlivost konstrukcí“/10./. Praha (CZ), 20.04.2009-21.04.2009]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA103/07/0557
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20710524
  Klíčová slova: Safety assessment * Durability * Probability of failure
  Kód oboru RIV: JM - Inženýrské stavitelství

  Již dvacet let je obrácena pozornost ke zdokonalení a aplikacím kvalitativně nové metody SBRA založené na stále rostoucím potenciálu výpočetní technologie.

  Already for twenty years deliberation has been focussed to the improvement and application of the probabilistic method known as SBRA (Simulation Based Reliability Assessment), based on development of the ever-increasing potential of computer technology. At present this progress in computer technology requires the formulation of “rules of the game“ for the SBRA method and guidelines which will serve as a draft for a new class of codes for the design of structures and for assessment of their reliability which will ensure safety, serviceability and durability. In the future, the SBRA method may also serve as a steering component in the so called integrated design.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172128