Počet záznamů: 1  

Capillary electrophoresis of conidia from cultivated microscopic filamentous fungi

 1. 1. 0324384 - UIACH-O 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Horká, Marie - Růžička, F. - Kubesová, Anna - Holá, V. - Šlais, Karel
  Capillary electrophoresis of conidia from cultivated microscopic filamentous fungi.
  [Kapilární elektroforéza konidií z kultivovaných mikroskopických vláknitých hub.]
  Analytical Chemistry. Roč. 81, č. 10 (2009), s. 3997-4004 ISSN 0003-2700
  Grant CEP: GA AV ČR IAAX00310701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40310501
  Klíčová slova: capillary electromigration techniques * optimization of the separation * microscopic filamentous fungi
  Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace
  Impakt faktor: 5.214, rok: 2009

  In this presentation the optimization of the CZE and CIEF separation, detection and determination of the isoelectric points of different strains of microscopic filamentous fungi, native or dynamically modified by the fluorescent neionogenic tenside, were introduced. The possible aplication in the microbiological practices was outlined.

  V presentaci byla předvedena optimalizace CZE i CIEF separace spor mikroskopických vláknitých plísní, jejich detekce a určení isoelektrického bodu jednotlivých kmenů pomocí CIEF nativních spor i dynamicky modifikovaných fluorescenčním neionogenním tenzidem a možnosti jejich budoucí aplikace v medicínské mikrobiologické praxi.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172092