Počet záznamů: 1

The role of mammalian cardiac t-tubules in excitation–contraction coupling: experimental and computational approaches

 1. 1.
  0324371 - UT-L 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Orchard, C. - Pásek, Michal - Brette, F.
  The role of mammalian cardiac t-tubules in excitation–contraction coupling: experimental and computational approaches.
  [Role srdečních t-tubulů ve vazbě excitace-kontrakce u savců: experimentální a výpočtové přístupy.]
  Experimental Physiology. Roč. 94, č. 5 (2009), s. 509-519 ISSN 0958-0670
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: cardiac cell * t-tubules * excitation-contraction coupling * mathematical modelling
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 3.168, rok: 2009

  The sarcolemmal membrane of mammalian cardiac ventricular myocytes is characterized by the presence of invaginations called transverse tubules (t-tubules). Transverse tubules occur at the Z-line as transverse elements with longitudinal extensions.While the existence of t-tubules has been known for some time, recent experimental studies have suggested that their structure and function are more complex than previously believed. There are, however, aspects of t-tubule function that are not currently amenable to experimental investigation, but can be investigated using computational and mathematical approaches. Such studies have helped elucidate further the possible role of t-tubules in cell function. This review summarizes recent experimental and complementary computational studies which highlight the important role of t-tubules in cardiac excitation–contraction coupling.

  Buněčná membrána komorových kardiomyocytů obsahuje četné invaginace nazývané transverzálně-axiální tubuly nebo zjednodušeně transverzální tubuly (t-tubuly). Práce shrnuje výsledky nejnovějších experimentálních a výpočtových studií ukazujících důležitost t-tubulů ve vazbě excitace-kontrakce u srdečních buněk.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172083