Počet záznamů: 1  

Návrh rekonštrukcie lanového centra

 1. 1. 0324258 - UTAM-F 2009 RIV SK slo J - Článek v odborném periodiku
  Bobeková, E. - Kloiber, Michal - Tomšovský, M.
  Návrh rekonštrukcie lanového centra.
  [Proposed Reconstruction of Cable Centre.]
  Stavebné materiály. Roč. 4, 4/2009 (2009), s. 60-62 ISSN 1336-7617
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20710524
  Klíčová slova: Arborsonic Decay Detector * reconstruction of funicular centre * pcr techniques
  Kód oboru RIV: JN - Stavebnictví

  Pri vizuálnej prehliadke stĺpov lanového cenrta sa zistila prítomnosť hniloby. Konštrukcia z jedľového dreva bola napadnutá drevokaznými hubami. Tie sa presne identifikovali pomocou metód molekulárnej genetiky. Rozsah poškodenia bol identifikovaný nedeštruktívnym prístrojom Arborsonic Decay Detector.

  Paper present result of survey of the state and subsequent the projekt of reconstruction of funicular centre Proud (Brno Lesná).

  Při vizuální prohlídce sloupů lanového centra se zjistila přítomnost hniloby. Konstrukce z jedlového dřeva byla napadená dřevokaznými hubami. Přesná identifikace proběhla pomocí metod molekulární genetiky. Rozsah poškození byl stanovený nedestruktivním přístrojem Arborsonic Decay Detector.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0172005