Počet záznamů: 1  

Benchmarking polarizable molecular dynamics simulations of aqueous sodium hydroxide by diffraction measurements

 1. 1. 0324232 - UOCHB-X 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Vácha, Robert - Megyes, T. - Bakó, I. - Pusztai, L. - Jungwirth, Pavel
  Benchmarking polarizable molecular dynamics simulations of aqueous sodium hydroxide by diffraction measurements.
  [Testování polarizovatelných simulací molekulové dynamiky vodného hydroxidu sodného pomocí difrakčních měření.]
  Journal of Physical Chemistry A. Roč. 113, č. 16 (2009), s. 4022-4027 ISSN 1089-5639
  Grant CEP: GA MŠk LC512; GA ČR(CZ) GD203/05/H001
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40550506
  Klíčová slova: hydroxide * molecular dynamics * diffraction measurements
  Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
  Impakt faktor: 2.899, rok: 2009

  Results from molecular dynamics simulations of aqueous hydroxide of varying concentrations have been compared with experimental structural data.

  Výsledky molekulově dynamických simulací vodného hydroxidu s proměnnou koncentrací byly srovnány s experimentálními strukturálními daty.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005191