Počet záznamů: 1

Resorbable polymeric scaffolds for bone tissue engineering: The influence of their microstructure on the growth of human osteoblast-like MG 63 cells

 1. 1.
  0324229 - FGU-C 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Pamula, E. - Filová, Elena - Bačáková, Lucie - Lisá, Věra - Adamczyk, D.
  Resorbable polymeric scaffolds for bone tissue engineering: The influence of their microstructure on the growth of human osteoblast-like MG 63 cells.
  [Resorbovatelné polymerní matrice pro tkáňové inženýrství kostí: vliv mikrostruktury matrice na růst lidských kostních buněk MG 63.]
  Journal of Biomedical Materials Research. Part A. 89A, č. 2 (2009), s. 432-443 ISSN 1549-3296
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA106/06/1576; GA AV ČR(CZ) KAN400480701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: osteoblast-like MG-63 cells * scaffolds * microstructure
  Kód oboru RIV: EI - Biotechnologie a bionika
  Impakt faktor: 2.816, rok: 2009

  PLG scaffolds with the same porosity (83%) and an increasing diameter of pores (180-200 µm, 250–320 µm and 400-600 µm) were prepared. The best colonization with cells was observed on the scaffold with the largest pore size. The concentrations of osteopontine and osteocalcine, markers of osteogenic differentiation were the same on all scaffolds

  Připravili jsme PLG matrice s velikostí pórů 180-200 µm, 250–320 µm a 400-600 µm s vysokou porozitou (83 %). Nejlepší kolonizace matric kostními buňkami byla pozorována u matric s velikostí pórů 400-600 µm. Koncentrace osteogenních markerů osteopontinu a osteokalcinu byla stejná u všech matric
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171980