Počet záznamů: 1

Selaginella labutae sp. nov., a new compression herbaceous lycopsid and its spores from the Kladno–Rakovník Basin, Bolsovian of the Czech Republic

 1. 1.
  0324180 - GLU-S 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Bek, Jiří - Libertín, M. - Drábková, J.
  Selaginella labutae sp. nov., a new compression herbaceous lycopsid and its spores from the Kladno–Rakovník Basin, Bolsovian of the Czech Republic.
  [Selaginella labutae sp. nov. nový druh bylinné plavuně a jeho spory z kladensko-rakovnické pánve, bolsov České republiky.]
  Review of Palaeobotany and Palynology. Roč. 155, 3-4 (2009), s. 101-115 ISSN 0034-6667
  Grant CEP: GA ČR GA205/05/0105; GA AV ČR IAA300130503; GA AV ČR IAA301110701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
  Klíčová slova: Selaginella * herbaceous lycopsids * in situ spores * Cirratriradites * Triangulatisporites * Pennsylvanian
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
  Impakt faktor: 2.145, rok: 2009

  A new herbaceous lycopsid, compression species, Selaginella labutae, sp. nov., is described from the Libušín Mine, near Kladno, Kladno–Rakovník Basin, Czech Republic. The characterization is based on macroscopic observations and the study of in situ spores. The stratigraphic position of the type material is the Radnice Member, Bolsovian, Pennsylvanian. Strobili of S. labutae are the smallest known herbaceous lycopsid cones.

  Nový druh bylinné plavuně Selaginella labutae sp. nov. je popsán z lokality Libušín u Kladna z kladensko-rakovnické pánve České republiky. Navržení nového druhu je založena na morfologii rostlin a jejich spor in situ. Stratigrafická pozice je radnické vrstvy, bolsovian. Šištice druhy Selaginella labutae jsou nejmenšími známými fosilními šišticemi tohoto rodu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171936