Počet záznamů: 1  

Surficial deposits on salt diapirs (Zagros Mountains and Persian Gulf Platform, Iran): Characterization, evolution, erosion and the influence on landscape morphology

 1. 1. 0324179 - GLU-S 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Bruthans, J. - Filippi, Michal - Asadi, N. - Zare, M. - Šlechta, Stanislav - Churáčková, Z.
  Surficial deposits on salt diapirs (Zagros Mountains and Persian Gulf Platform, Iran): Characterization, evolution, erosion and the influence on landscape morphology.
  [Povrchové sedimenty na solných pních (pohoří Zagros a Perský záliv): Charakteristika, vývoj, eroze a vliv na krajinou morfologii.]
  Geomorphology. Roč. 107, 3-4 (2009), s. 195-209 ISSN 0169-555X
  Grant CEP: GA AV ČR KJB315040801; GA AV ČR(CZ) KJB301110501
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
  Klíčová slova: salt diapir * surficial deposit * surface morphology * vegetation cover * erosin rate * Zagros Mountains
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
  Impakt faktor: 2.119, rok: 2009

  Eleven salt diapirs were selected for the study of surficial deposits in order to cover variability in the geology, morphology and climate in a majority of the diapirs in the Zagros Mountains and Persian Gulf Platform. The chemical and mineralogical compositions of 80 selected samples of surficial sediments were studied mainly by X-ray powder diffraction and X-ray fluorescence. Changes in salinity along selected vertical profiles were studied together with the halite and gypsum distribution. Various types of the sediments were recognized and characterized. The factors influencing the surficial sediments origin and development were stated and some evolution models were suggested.

  Byly studovány povrchy jedenácti solných diapirů v pohoří Zagros a v oblasti Perského zálivu. Tyto diapiry byly vybrány především s ohledem na jejich geologickou pozici a odlišné klimatické podmínky a geologickou historii. Povrch těchto diapirů je více či méně pokryt povrchovými reziduálními sedimenty, které se liší složením, původem a které silně ovlivňují rychlost eroze, vývoj solného krasu, vegetační pokryv a využití krajiny v okolí diapirů. Povrchové sedimenty byly zkoumány z hlediska chemického a mineralogického složení a následně bylo vyčleněno nekolik typů těchto sedimentů a byly navrženy modeli jejich vzniku a vývoje.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171935