Počet záznamů: 1  

Electrochemical processes of adsorbed chlorobenzene and fluorobenzene on a platinum polycrystalline electrode

 1. 1. 0324171 - UMCH-V 2009 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Kebrlová, Natálie - Janderka, P. - Trnková, L.
  Electrochemical processes of adsorbed chlorobenzene and fluorobenzene on a platinum polycrystalline electrode.
  [Elektrochemické chování adsorbovaného chlorbenzenu a fluorbenzenu na platinové polykrystalické elektrodě.]
  Collection of Czechoslovak Chemical Communications. Roč. 74, č. 4 (2009), s. 611-625 ISSN 0010-0765
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: electrochemical degradation * hydrogenation * dehalogenation
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 0.856, rok: 2009

  The electrode processes of chlorobenzene (CB) and fluorobenzene (FB) on polycrystalline platinum (Pt-pc) electrode in sulfuric acid were studied by differential electrochemical mass spectrometry (DEMS). Contrary to the oxidation of adsorbed benzene on Pt surface, the oxidation of adsorbed CB and FB in the oxygen adsorption region does not provide solely CO2 as the final product. At negative polarization potentials CB and FB were desorbed under dehalogenation. While in the case of FB only benzene was detected, CB gave intermediates besides benzene. The final product of stepwise hydrogenation of these species was cyclohexane.

  Pomocí diferenciální elektrochemické hmotnostní spektrometrie (DEMS) bylo studováno elektrochemické chování chlorbenzenu (CB) a fluorbenzenu (FB) na polykrystalické platinové elektrodě. CB a FB byly na rozdíl od benzenu oxidovány nejen na finální produkt CO2, ale i na jiné oxidační meziprodukty. V oblasti negativních polarizačních potenciálů byly CB a FB desorbovány za současné dehalogenace. Zatímco v případě FB byl detekován pouze benzen, CB poskytoval i další meziprodukty kromě benzenu. Finálním produktem postupné hydrogenace CB a FB byl cyklohexan.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171932